• 30 listopada 2022

Komunikacja marketingowa oparta na wartościowych treściach to aktualnie dominujący trend. To bardzo skuteczny sposób nie tylko na wykreowanie pożądanego wizerunku i zwiększenie rozpoznawalności marki, ale także przyciągnięcie nowych klientów. Jeśli jednak chcemy odnieść sukces w content marketingu, to musimy opracować właściwą strategię w tym zakresie, dostosowaną do ogólnej strategii działania firmy.

Komunikacja marketingowa przyszłości

Większość firm w najbliższym czasie zamierza oprzeć swoją komunikację na wartościowych treściach. Wierzą, że tylko takie podejście może zagwarantować im sukces w tym ogromnym szumie medialno – reklamowym. Klasyczna reklama straciła swoją moc oddziaływania, co potwierdzają liczne badania, i coraz trudniej z jej pomocą dotrzeć do wybranych grup docelowych. Wydaje się, że jedynym skutecznym sposobem w tej sytuacji stały się wartościowe treści, które w najlepszy sposób odpowiadają aktualnym potrzebom i oczekiwaniom informacyjnym odbiorców. Jednak, aby myśleć o sukcesie, treści muszą być wysokiej jakości, a kampania content marketingowa musi być oparta na jasno określonej strategii. To sine qua non powodzenia, nie tylko w świecie on-line, ale także off-line.

Content marketing – holistyczne podejście

Moda na content marketing sprawiła, że coraz więcej firm zaczęło tworzyć różnego rodzaju treści. Jednak bardzo często, materiały te są słabej jakości i bez jakiegokolwiek związku z innymi działaniami marketingowymi. Produkcja treści bez żadnej koncepcji to po prostu zmarnowane pieniądze. Tylko nieliczne firmy zdają sobie sprawę, że realizację konkretnych celów może im zapewnić holistyczne podejście do content marketingu i pewna strategia. Dzięki przemyślanej strategii można osiągnąć najwyższą efektywność. Mając jasną wizję, nawet niewielki środki są w stanie przyczynić się do jej urzeczywistnienia. Oczywiście, w specyfikę conten marketingu wpisany jest eksperyment, czyli nieustanne próbowanie rzeczy nowych i sprawdzanie ich, jak dalece są one efektywne (bez tego marketing online uległby zastojowi). Jednak filar content marketingu powinien opierać się na sprawdzonych sposobach, innowacje powinny być tylko niewielkim fragmentem działań.

Strategia – klucz do sukcesu

Content Marketing to dziedzina marketingu online, która wciąż jest in statu nascendi. Rozwija się jednak na tyle dynamicznie, że większość specjalistów nie jest w stanie nadążyć za wszystkimi innowacjami. Niewiele firm wie dokładnie jak prowadzić kampanie marketingowe oparte o wartościowe treści i jakie cele można dzięki nim osiągnąć (widać to po działaniach wielu firm, nie tylko tych lokalnych, ale także międzynarodowych koncernów). Firmy nie wiedzą tak naprawdę, czym jest nowoczesny content marketing i jak włączyć działania z tego zakresu do ogólnej strategii marketingowej korporacji. Choć w ankietach wskazują na coś zupełnie innego, deklarują, że z powodzeniem wykorzystują treści w komunikacji marketingowej. Jednak nie do końca wiadomo, czy te opinie są wynikiem realnej oceny wyników, czy tylko subiektywnych wrażeń. Trzeba mocno podkreślić, strategia jest sine quq non sukcesu w tej materii, produkowanie treści bez jasnej koncepcji to nie marketing treści, to raczej chęć bezmyślnego podążania za modą.  

Strategia w marketingu treści to ogólny plan określający działania operacyjne wykorzystujące potencjał firmy związany z tworzeniem treści w celu realizacji zamierzonych celów. Jak z tego wynika, strategia to nie tylko określenie celów, ale także wskazanie sposobów ich osiągnięcia. Zanim przystąpimy do opracowania strategii conten marketingowej, warto odpowiedzieć sobie na kilak pytań:

- Co chcemy osiągnąć?

- Do kogo chcemy dotrzeć?

- Jaką drogą chcemy dotrzeć do grupy docelowej (kanały)?

- Jakimi sposobami chcemy dotrzeć do wybranych odbiorców?

- Jakie zasoby chcemy wykorzystać (budżet, pracownicy, know-how)?

- Jak zmierzymy poziom realizacji celu?

- Jak chcemy monitorować działania, w celu progresji działań?

Wymierne korzyści

Content marketing, wbrew pozorom, to dosyć kosztowana forma komunikacji marketingowej. Przynajmniej już z tego powodu powinien przynosić określone korzyści. I choć w głównej mierze są one dosyć „miękkie”, to jednak podlegają pomiarowi. W początkowej fazie można sobie pozwolić na pewną dezynwolturę wydawania środków, lecz w miarę powiększania budżetu, należy określić poziom zwrotu z inwestycji w tym zakresie. Do oceny efektywności można wykorzystać faktory powszechnie stosowane już w marketingu online.

Podsumowanie

Wszystko wskazuje, że wartościowe treści zdominują komunikację marketingową w najbliższych latach. Dzisiaj firmy już się nie zastanawiają, czy wykorzystać conten marketing w komunikacji w klientami, ale jak osiągnąć najwyższy zysk z inwestycji w tym zakresie. I choć nie ma jednego patentu na powodzenie w tej dziedzinie, to na pewno właściwa strategia jest kluczem do sukcesu.

 

Top